CERCETĂRI PRIVIND DIGITALIZAREA AGRICULTURII ÎN BĂRĂGANUL DE NORD, PRIN UTILIZAREA DRONELOR ȘI SATELIȚILOR, CU SCOPUL MONITORIZӐRII CULTURILOR ȘI EFICIENTIZӐRII TEHNOLOGIILOR AGRICOLE

PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0085 – Contract 57PTE/2020

REZULTATELE ESTIMATE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI AGRODATA SUNT:

 • crearea bazei de date online va avea loc la P2 – SCDA Brӑila, în echipӑ cu P1 – UDJ, iar primul beneficiar al transferului tehnologic va fi coordonatorul SC LIVANDI SRL, ca urmare a rezultatelor obținute în culturile agricole monitorizate atât cu ajutorul dronei UDJ, cât și prin determinări amӑnunţite de laborator la SCDA Brӑila. Cu ajutorul platformei online, a zborurilor cu drona și a monitorizării satelitare cu ajutorul staţiei meteo, se vor realiza:
  – organizarea câmpului, ţinând cont de asolamente și având precizia coordonatelor fiecӑrei sole și culturi;
  – estimarea rӑsӑritului și densitӑţii plantelor,
  – fenologia, observarea plantelor atipice,
  – estimarea conţinutului de minerale și aplicarea diferențiatӑ a fertilizanților,
  – monitorizarea atacului de boli și dăunători,
  – estimarea densitӑţii buruienilor și a daunelor în caz de calamitӑţi,
  – estimarea producţiei și a datei de recoltat pentru fiecare culturӑ.
 • diseminarea rezultatelor la fermierii din zona Bărăganului de Nord, cu scopul creșterii suprafeţelor agricole digitalizate, se va realiza în al doilea an de implementare a proiectului, pentru validarea eficienţei portalului AGRODATA.
 • Acest sistem de lucru va reprezenta primul pas prin care fermierul va putea sӑ aibӑ toate informaţiile despre câmp, fӑrӑ a fi necesarӑ deplasarea în teren, ci doar prin gӑsirea informaţiilor în baza de date AGRODATA.
 • Urmӑtorul pas va fi utilizarea procedurii de interpretare a datelor, dezvoltatӑ în cadrul proiectului pentru formularea celor mai bune recomandări, iar mai târziu, cu ajutorul dronei, se vor aplica tratamente fitosanitare punctual în zonele de atac (boli, dăunători, buruieni), chiar de la observarea incipientӑ a apariţiei acestora.