CERCETĂRI PRIVIND DIGITALIZAREA AGRICULTURII ÎN BĂRĂGANUL DE NORD, PRIN UTILIZAREA DRONELOR ȘI SATELIȚILOR, CU SCOPUL MONITORIZӐRII CULTURILOR ȘI EFICIENTIZӐRII TEHNOLOGIILOR AGRICOLE

PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0085 – Contract 57PTE/2020

AGRODATA este un proiect inovativ pentru zona Bărăganului de Nord, prin care se propune realizarea unui sistem de lucru digitalizat pentru fermieri, cu ajutorul dronelor și sateliților, astfel încât să se poatӑ monitoriza culturile agricole pe toatӑ perioada de vegetație, iar datele să fie accesibile online în orice moment fermierilor care se vor înscrie ulterior în platformă. 

Monitorizarea se va realiza sistematic, de la înființarea fiecărei culturi, astfel:

a) prin scanarea satelitară a terenului cu ajutorul aplicației FieldView, pentru estimarea sănătății culturilor și a utilizării apei,

b) cu stație meteo pe bază de senzori (pentru monitorizarea indicilor pedo-climatici),

c) prin zboruri repetate cu drona dotată cu cameră multispectrală, pentru realizarea de ortofotoplanuri (hărți georeferențiate și hărți NDVI),

d) cu observaţii în teren, biometrii, analize de laborator și interpretarea rezultatelor, în laboratorul de analize agrochimice al SCDA Brӑila.

Cercetarea propusă în acest proiect este susținută de necesitatea pe care o au fermierii pentru reducerea deplasărilor în teren, în condițiile obținerii unor informații actualizate în timp real, asupra stării culturilor.

Această cunoaștere oferită de soluțiile moderne aplicabile în prezent se poate valorifica și transmite mai departe fermierilor interesați, prin crearea unei baze de date online care să fie accesată de către fermierii care doresc monitorizarea culturilor la distanță cu ajutorul dronelor și sateliților.

Prin această bază de date sau portalul AGRODATA, fermierii care se vor înscrie inca din anul al doilea de implementare a proiectului, după validarea rezultatelor din primul an, vor avea acces la date actualizate privind starea de sanatate a culturilor monitorizate, inclusiv cu avertizari și recomandări formulate de cercetatorii științifici din cadrul proiectului.