Raport final – AGRODATA

CERCETĂRI PRIVIND DIGITALIZAREA AGRICULTURII ÎN BĂRĂGANUL DE NORD, PRIN UTILIZAREA DRONELOR ȘI SATELIȚILOR, CU SCOPUL MONITORIZӐRII CULTURILOR ȘI EFICIENTIZӐRII TEHNOLOGIILOR AGRICOLE

PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0085 – Contract 57PTE/2020

Agricultura viitorului se bazează pe tehnologie şi informatică, pe monitorizarea în timp real a elementelor climatice, a parametrilor de sol şi a indicilor de vegetaţie din culturile agricole, cu posibilitatea emiterii de alerte pentru fermieri, în timp util.

Este mult mai uşor să fie luate măsuri pentru tratarea focarelor de infestare cu boli sau dăunători, decât să se intervină cu tratamente pe toată suprafaţa culturii, dacă nu s-a observat la timp atacul.

În acelaşi timp, este mult mai eficient să se fertilizeze cu rate variabile, pe baza hărţilor de prescripţie satelitare sau preluate cu drona, astfel încât culturile să fie hrănite uniform, în funcţie de potenţialul local al solului.

Imagistica satelitară, capcanele cu feromoni, ortofotoplanurile preluate cu ajutorul dronei dotate cu cameră multispectrală, senzorii de sol şi cei din cadrul staţiilor meteorologice independente energetic, camerele video şi senzorii de pe pivoţii de irigaţii pentru intruşii nedoriţi, emit alerte care  pot ajuta fermierul să intervină la timp în culturile monitorizate.

Platforma AGRODATA îmbină toate aceste elemente într-un website uşor de utilizat, fiind un sistem complex de monitorizare, cu posibilitatea de adaptare şi dezvoltare pentru orice tip de fermă vegetală, în funcţie de doleanţele şi necesităţile administratorului fermei.

Ghidul de utilizare a platformei AGRODATA este doar pentru ceea ce s-a realizat până în prezent prin implementarea proiectului PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0085, contract 57PTE din 07/10/2020, însă perspectivele de dezvoltare sunt incomensurabile deoarece tehnologia digitală, IoT şi nanotehnologia avansează în permanenţă, dându-ne în mod continuu posibilitatea de îmbunătăţire şi de avansare tehnologică.

Fizica cuantică, biologia moleculară, nanotehnologiile şi bioeconomia circulară sunt câteva din domeniile de interes şi de perspectivă pentru dezvoltarea platformei AGRODATA în viitor.

https://www.agrodatasmart.ro/