CERCETĂRI PRIVIND DIGITALIZAREA AGRICULTURII ÎN BĂRĂGANUL DE NORD, PRIN UTILIZAREA DRONELOR ȘI SATELIȚILOR, CU SCOPUL MONITORIZӐRII CULTURILOR ȘI EFICIENTIZӐRII TEHNOLOGIILOR AGRICOLE

PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0085 – Contract 57PTE/2020

Raportari Etape

Denumire Etapă:
ETAPA 1 – Caracterizarea pedo-climatică a zonelor în care se situeazӑ câmpurile experimentale, monitorizarea cu ajutorul dronei, sateliţilor în corelaţie cu observaţiile, biometriile și analizele agrochimice


Denumire Etapă:

ETAPA 2 – Proiectarea și implementarea platformei online AGRODATA cu rezultatele validate înetapa 1 și creearea unei proceduri de prelucrare a datelor pentru elaborarea de recomandӑriprivind planul de fertilizare, norma de irigare și tratamentele fitosanitare


Denumire Etapă:
ETAPA 3 – Organizarea unui simpozion știinţific pentru diseminarea rezultatelor proiectului șiatragerea cât mai multor fermieri sӑ se înscrie în portalul (platforma online) AGRODATA ca utilizatori abonaţi