CERCETĂRI PRIVIND DIGITALIZAREA AGRICULTURII ÎN BĂRĂGANUL DE NORD, PRIN UTILIZAREA DRONELOR ȘI SATELIȚILOR, CU SCOPUL MONITORIZӐRII CULTURILOR ȘI EFICIENTIZӐRII TEHNOLOGIILOR AGRICOLE

PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0085 – Contract 57PTE/2020

Obiectivul principal al proiectului AGRODATA este de a realiza un transfer efectiv de tehnologie și de cunoaștere de la furnizorii de servicii (UDJ-FIAB și SCDA Brăila) din domeniu, care au deja o experiență avansată în utilizarea UAV și în interpretarea datelor din culturile experimentale, către beneficiarul SC LIVANDI S.R.L., care este membru in BRAICOOP COOPERATIVA AGRICOLĂ, iar mai târziu înspre toţi fermierii interesați din zona Bărăganului de Nord, cu dezvoltarea de noi utilizări ale dronei.